A Médiatanács 1010/2019. (VIII. 27.) számú döntése

A TELEKOM Kft. (Rádió 88) Szeged 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultsággal kapcsolatos kérelme

Date of decision: 27 August 2019

A Médiatanács az előterjesztés mellékletét képező hatósági szerződésmódosítás-tervezet elfogadásával – a médiaszolgáltató kérelmére – az Mttv. 48. § (5) bekezdése alapján a TELEKOM Kft. Szeged 95,4 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultságát – amennyiben a Dtv. 38. § (2) bekezdésében rögzített együttes feltételek korábban nem teljesülnek – 5 évre, azaz legfeljebb 2024. augusztus 31-ig megújítja.