A Médiatanács 985/2019. (VII. 23.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2019. január 1. - május 31.) [„FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. (Füred TV)]

Date of decision: 23 July 2019

A Médiatanács a „FÜRED Stúdió” Televíziós Kft. (Füred TV) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában.