A Médiatanács 882/2019. (VII. 16.) számú döntése

Az audiovizuális médiaszolgáltatók műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség teljesítésének vizsgálata a 2018. évben [Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (BonumTV)]

Date of decision: 16 July 2019

A Médiatanács a 680/2019. (VI. 4.) számú döntésével hivatalból megindított eljárásban megállapítja, hogy a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. körzeti audiovizuális médiaszolgáltató a Bonum TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásában a 2018. év vonatkozásában megsértette az Mttv. 20. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, a médiaszolgáltatótól független műsorkészítővel készíttetett vagy a médiaszolgáltatótól független műsorkészítőtől beszerzett, öt évnél nem régebben készült európai és magyar művek arányára vonatkozó kvótakötelezettségét, ezért a médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 26.000,- Ft bírsággal sújtja.