A Médiatanács 745/2019. (VI. 18.) számú döntése

A KMUSZ2019 pályázati eljárás kedvezményezettjeivel kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegének elfogadásáról

Date of decision: 18 June 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa elfogadja a KMUSZ2019 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánítottakkal kötendő támogatási szerződés és mellékletei formaszövegét a jelen döntés mellékletét képező formában.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződést és mellékleteit 8 munkanapon belül az Alap honlapján tegye közzé.

a döntés mellékletei:

  1. melléklet: támogatási szerződés
  2. melléklet: de minimis nyilatkozat
  3. melléklet: beszámoló űrlap
  4. melléklet: tételösszesítő
  5. melléklet: a beszámoló elkészítésének követelményei