A Médiatanács 670/2019. (VI. 4.) számú döntése

A CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás bírálóbizottsági ajánlásáról

Date of decision: 4 June 2019

1.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1172/2018. (X. 30.) számú döntésével a hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának támogatására meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárásból azalábbi, valamely érvényességi feltételnek nem megfelelő pályázatokat kizárja:

iktatószám: MA-
CSERÉS
MIKLÓS
2018-…/2019.
a pályázó neve
a hangjáték tervezett címe
6
7Popfilm Kft.
Alakok
13
DIGIPOST Kft.
Millie
14
iStars Media Kft
Az álmokat valóra váltó
21
Crossborder Film Kft.
Az elsodort falu
25
AnzixFilm Kft.
Böll tizedes Magyar-országon
27
FILM-MÁGNES Kft.
Fiaim, hol vagytok?

2.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1172/2018. (X. 30.) számú döntésével a hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának támogatására meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárásban – a keretösszeget a támogatási előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt részének terhére 1.205.000 Ft-tal megemelve – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített értékeket, összegeket és indoklásokat – az alábbi pályázatokat támogatja, és a pályázatok benyújtóit kedvezményezetté nyilvánítja:

iktatószám:
MA-CSERÉS
MIKLÓS
2018-…/2019.
a kedvezményezett
neve
a hangjáték
tervezett címe
a rendező neve
az adásba szerkesztést
vállaló média-
szolgáltató
a megítélt
támogatás (Ft)
1
Média Universalis
Alapítvány
A Kékszakállú
Hézer Luca Sára
Civil Rádiózásért
Alapítvány
1 045 000
2
Makabor Studió
Kft.
Ahogy megcsillan
Csukás Sándor
Karc FM Média Kft.
3 200 000
3
VIDEOPLUS
Kulturális Betéti
Társaság
Balatoni utazás
Gróf Széchenyi
István nyomán
Bonta Zoltán
Karc FM Média Kft.
2 100 000
4
Walkers Média Bt.
Az eltűnt korona
Villas-Boas
Antonio
Karc FM Média Kft.
2 500 000
7
Katolikus Rádió
Zrt.
Süsüke a
sárkánykirályfi
Egri Bálint
Magyar Katolikus
Rádió Zrt.
2 980 000
8
Katolikus Rádió
Zrt.
Békekötés
E. Román Kata
Magyar Katolikus
Rádió Zrt.
880 000
9
Katolikus Rádió
Zrt.
Földanyó és a
flórik népe
E. Román Kata
Magyar Katolikus
Rádió Zrt.
1 600 000
10
Katolikus Rádió
Zrt.
A gránátalma íze
Schnell Ádám
Magyar Katolikus
Rádió Zrt.
1 500 000
11
SHANNON
IRODA Bt.
Villámlik
messziről...
Simon Judit
"EURÓPA RÁDIÓ"
Nonprofit Közhasznú
Kft.
2 000 000
12
Katolikus Rádió
Zrt.
Múltaknák
Egri Bálint
Magyar Katolikus
Rádió Zrt.
2 600 000
15
Ametist-Művészeti
Kft.
A hipnózis halottja
Körösényi Dániel
Karc FM Média Kft.
5 000 000
16
SZUPERMODERN
STÚDIÓ Kft.
Szabadjárat
Fazakas Péter
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
2 920 000
17
Nézőművészeti
Nonprofit Kft.
Kitömött barbár -
Angelo Soliman
Rusznyák Gábor
Karc FM Média Kft.
3 000 000
18
Nézőművészeti
Nonprofit Kft.
A kézmosás
fontosságáról
Scherer Péter
Karc FM Média Kft.
2 000 000
19
Kaneta Produkció
Kft.
Osztozkodók
Markovits Ferenc
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
2 650 000
20
Kaneta Produkció
Kft.
Budapesti
tündérmesék
Csizmadia Tibor
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
3 550 000
22
SHANNON
IRODA Bt.
Az utolsó parancs
Simon Judit
"EURÓPA RÁDIÓ"
Nonprofit Közhasznú
Kft.
2 000 000
23
"Bologna" Bt.
Pixel
Papp Gábor
Zsigmond
Klubrádió Zrt.
4 500 000
24
Katolikus Rádió
Zrt.
A piros
tengeralattjáró
Papp Dániel
Magyar Katolikus
Rádió Zrt.
1 300 000
26
Természetfilm.hu
Egyesület
Hovatovább
Magyarok
Tamás Zsolt
Duna
Médiaszolgáltató
Nonprofit Zrt.
3 880 000
20 db
a megítélt támogatás összesen:
51.205.000 Ft

3.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1172/2018. (X. 30.) számú döntésével a hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának támogatására meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárásban – a jelen döntés mellékletét képező bírálóbizottsági ajánlás alapján, elfogadva az abban rögzített indoklásokat – az alábbi pályázatot tartalmi ok miatt nem részesíti támogatásban:

iktatószám:
MA-CSERÉS
MIKLÓS
2018-…/2019.
a pályázó neve
a hangjáték
tervezett címe
a rendező neve
az adásba szerkesztést
vállaló médiaszolgáltató
5
Walkers Média Bt.
Habszifon
Villas-Boas
Antonio
Karc FM Média Kft.

4.
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 1172/2018. (X. 30.) számú döntésével a hangjátékok és hangjátéksorozatok gyártásának támogatására meghirdetett CSERÉSMIKLÓS2018 pályázati eljárás beadási és bírálati szakaszát lezárja.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy

  • 5 napon belül döntéséről értesítse az érintett pályázókat,
  • 5 napon belül az Alap honlapján hozza nyilvánosságra a pályázati eljárás eredményéről szóló közleményt,
  • a pályázati eljárás lezárásáról a felülvizsgálati kérelem előterjesztésére nyitva álló határidő lejártát követően készítsen döntési javaslatot,
  • a bírálóbizottság tagjait értesítse a Médiatanács döntéséről.

a döntés melléklete: a bírálóbizottság 2019. május 22-én kelt ajánlása