Az NMHH Hivatalának BJ/25752-2/2018. számú határozata adatmódosulások tudomásul vételéről (Hegyvidék Média Kft., Hegyvidék Televízió)

Date of decision: 13 October 2018

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Hegyvidék Média Kft. (1122 Budapest, Hajnóczy József u. 2.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű közösségi lineáris médiaszolgáltatásában bekövetkezett módosulásokat (bejelentett előfizetők száma; terjesztéssel érintett települések neve; vezető tisztségviselő neve; társaság képviseletére jogosult személy neve) – a Médiaszolgáltató 2018. október 8-án érkeztetett kérelmében foglaltaknak helyt adva – hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.

A Hivatal a Médiaszolgáltató Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatását az alábbi adatokkal tartja nyilván:

a) A médiaszolgáltató neve és székhelye: Hegyvidék Média Kft. (1122 Budapest, Hajnóczy József u. 2.);

b) Cégjegyzékszáma: 01-09-882523;

c) A médiaszolgáltatás jellege: közösségi;

d) A médiaszolgáltatás típusa: általános tematikájú;

e) A médiaszolgáltatás fajtája: audiovizuális;

f) Vezető tisztségviselő neve és lakcíme: Mottl Buonsante Ágnes (1126 Budapest, Böszörményi út 8. fsz. 1.);

g) A Hatósággal való kapcsolattartásra kijelölt személy: nincs;

h) Gazdasági társaság társasági szerződése, alapító okirata, alapszabálya szerinti adatok:

a társaság képviseletére jogosult személy neve és lakcíme: Mottl Buonsante Ágnes (1126 Budapest, Böszörményi út 8. fsz. 1.);

a társaságban tulajdoni részesedéssel rendelkezők neve, részesedésük nagysága: Kósa Gábor (100 %);

i) Közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése bármely, Magyarország területén médiaszolgáltatást végző, vagy médiaszolgáltatási jogosultságot igénylő vállalkozásban: nincs;

j) Vételkörzete alapján: körzeti médiaszolgáltatás;

k) A terjesztéssel érintett települések neve: UPC Magyarország Kft., Invitel Távközlési Zrt., Magyar Telekom Nyrt., EuroCable Magyarország Kft., Digi Kft. műsorterjesztők által bejelentett, illetve a Hivatal által nyilvántartott települések;

l) A bejelentett előfizetők összesített száma: üzleti titok;

m) A terjesztéshez használt elektronikus hírközlőhálózat típusa: vezetékes műsorterjesztő hálózat, IPTV;

n) A műsor terjesztését végző elektronikus hírközlési szolgáltató neve: UPC Magyarország Kft., Invitel Távközlési Zrt., Magyar Telekom Nyrt., EuroCable Magyarország Kft., Digi Kft.;

o) A médiaszolgáltatás műsorideje: üzleti titok;

p) Képújság: üzleti titok;

q) A médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Hegyvidék Televízió;

r) A közszolgálati műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

napi: üzleti titok heti: üzleti titok havi: üzleti titok;

s) A helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok közlésére szánt minimális műsoridő:

napi: üzleti titok heti: üzleti titok havi: üzleti titok; 2

t) A napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő: üzleti titok;

u) A saját készítésű műsorszámok heti minimális műsorideje (képújság és ismétlés nélkül): üzleti titok;

v) A nemzetiségek igényeinek szolgálatára tervezett napi minimális műsoridő: üzleti titok;

w) Kiegészítő médiaszolgáltatás: üzleti titok;

x) Médiaszolgáltatási díj: a közösségi médiaszolgáltatás után médiaszolgáltatási díjat nem kell fizetni;