Az NMHH Hivatalának BJ/8743-4/2018. számú határozata adatváltozás tudomásul vételéről (Hegyvidék Média Kft., Hegyvidék Televízió)

Date of decision: 7 May 2018

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Hegyvidék Média Kft. (1122 Budapest, Hajnóczy József u. 2.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatása vonatkozásában nyilvántartott adataiban (a bejelentett előfizetők száma) bekövetkezett változásokat a Médiaszolgáltató 2018. március 29-én és 2018. április 21-én érkeztetett beadványai alapján hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.