Az NMHH Hivatalának BJ/2343-2/2018. számú határozata adatváltozás tudomásul vételéről (Trial Média Kft., Balaton Televízió)

Date of decision: 29 January 2018

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (1015 Budapest, Ostrom utca 23-25., a továbbiakban: Hivatal) a Trial Média Kft. (8630 Balatonboglár, Klapka György u. 11-13.) médiaszolgáltató (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) Balaton Televízió állandó megnevezésű lineáris médiaszolgáltatásában 2018. február 1. napjával bekövetkező módosulást (képújság műsorideje) – a Médiaszolgáltató 2018. január 16-án érkeztetett kérelmében foglaltaknak helyt adva – hatósági határozatával

tudomásul veszi és nyilvántartásában átvezeti.