A Médiatanács 416/2019. (IV. 2.) számú döntése

A KMUSZ2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ÉK-TV Kft. kérelméről

Date of decision: 2 April 2019

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 520/2018. (VI. 12.) számú döntésével a magyarországi közösségi médiaszolgáltatási jogosultsággal rendelkező médiaszolgáltatók folyamatos médiaszolgáltatásának biztosításával összefüggő műszaki fejlesztések 2018. évi vissza nem térítendő támogatására meghirdetett KMUSZ2018 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított ÉK-TV Kft. MA-KMUSZ2018-20/2018. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul a befejezési és beszámolási határidő 2019. június 30-ára történő módosításához.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.