A Médiatanács 386/2019. (III. 26.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2018. június 1. - december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv)]

Date of decision: 26 March 2019

A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Bonum Tv állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2018. év december 1. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 15.750,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.