A Médiatanács 275/2019. (III. 5.) számú döntése

A Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes Média Depo Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Date of decision: 5 March 2019

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Budapest 99,5 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára 2018. szeptember 6-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban 82/2019. (I. 22.) számú határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a Média Depo Kft., és a PJ/27264‑6/2018. számú végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a pályázati felhívás 3.1.2. pontjában foglaltak alapján az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a Média Depo Kft.-vel a Budapest 99,5 MHz médiaszolgáltatási jogosultság tekintetében a pályázati ajánlatban foglaltaknak megfelelően.