A Médiatanács 204/2019. (II. 19.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata (2018. június 1. - december 31.) [Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv)]

Date of decision: 19 February 2019

A Médiatanács a Bonum Tv Közhasznú Nonprofit Kft. (Bonum Tv) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének vizsgálata tárgyában.