A Médiatanács 144/2019. (II. 5.) számú döntése

A Médiatanács által a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban nyertes MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft.-vel szemben megindított hatósági szerződéskötési eljárás lezárása

Date of decision: 5 February 2019

A Médiatanács – tekintettel arra, hogy a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használatára 2018. szeptember 7-én közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárásban a 8/2019. (I. 8.) határozatával megállapította, hogy a pályázati eljárás nyertese a MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft., és PJ/27145‑8/2018. végzésével megindította a hatósági szerződéskötési eljárást – az Mttv. 63. § (1) bekezdése és a Pályázati Felhívás 3.1.2. pontja alapján az előterjesztés mellékletében foglalt hatósági szerződés megkötését kezdeményezi a nyertessé nyilvánított MAGYAR JAZZ RÁDIÓ Kft.-vel a Dél-Budapest 90,9 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő használata tekintetében a pályázati ajánlatában foglaltaknak megfelelően.