Flash report on landline services – November 2018

Published: 15 January 2019

2018. november végére, a hagyományos telefonvonalon nyújtott szélessávú xDSL-internetszolgáltatás előfizetéseinek száma 729 ezerre csökkent, a gyorsjelentésben szereplő* – legnagyobb – kábelszolgáltatók internet előfizetéseinek száma 1,254 millióra, az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott internet szolgáltatás előfizetéseinek száma pedig 710 ezerre emelkedett. A vizsgált hónapban a vezetékes szélessávú internetszolgáltatás előfizetéseinek becsült száma a teljes piacra vonatkozóan 2,977 millióra nőtt.

A szélessávú internet-hozzáférés esetében, a teljes (becsült) piacra vonatkozóan – valamennyi vezetékes technológiát figyelembe véve – a Telekom a piacvezető, piaci részesedése 35,8 százalék volt november végén. A második helyen a DIGI csoport állt 24,6 százalékos, a harmadik helyen pedig a UPC 21,9 százalékos piaci részesedéssel. Ezen kívül több száz kisebb vállalkozás nyújt szolgáltatást a piacon, amelyek együttesen 17,7 százalékos piaci részesedést értek el.

A vezetékeshang-szolgáltatás tekintetében a teljes hangcsatorna-számon belül - a beérkezett adatok alapján - a hagyományos PSTN vonalak száma november végére 265 ezerre csökkent az előző havi 271 ezerről. A kábeltelevíziós hálózaton működő hangcsatornák száma 1,063 millió volt, ami 5 ezerrel több, mint az egy hónappal korábban regisztrált érték. Az IP-alapú hangcsatornák száma 1,625 millió volt az időszak végén. A hangcsatornák teljes piacra vonatkozó becsült értéke november végén 3,076 millió volt.

November végén a vezetékes hangszolgáltatások esetében, a teljes (becsült) piacot alapul véve hangcsatorna szám alapján a legnagyobb, 48,8 százalékos piaci részesedéssel a Telekom rendelkezett. Második helyen a DIGI csoport állt 22,8 százalékkal, a harmadik helyen 20,3 százalékos részesedéssel a UPC volt. A piac fennmaradó részén több tucat kis szolgáltató osztozik, amelyek együttesen 8,1 százalékos részesedést értek el.

Novemberben a száz főre jutó vezetékes hangátviteli csatornák száma 30,22 darab volt, a háztartások vezetékes telefon penetrációja, azaz az egyéni hangcsatornák számának és a háztartások számának aránya pedig 64,63 százalék. Az előfizetők hagyományos telefonvonalon 22 millió, IP-alapon pedig 236 millió percnyi hívást kezdeményeztek. A vizsgált hónapban az egy fővonalra jutó kezdeményezett hívások átlagos időtartama 87,2 perc volt.

2018. november végéig az előfizetők - a szolgáltatóváltást megkönnyítő - számhordozhatóság keretében összesen 871 ezer földrajzi számot hordoztak.

*Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül.