A Médiatanács 1341/2018. (XII. 11.) számú döntése

A HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított M&M Film Kft. méltányossági kérelméről

Date of decision: 11 December 2018

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 225/2017. (III. 14.) számú döntésével a kisjátékfilmek és kísérleti filmek gyártásának támogatására meghirdetett HUSZÁRIKZOLTÁN2017 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított M&M Film Kft. „A nővérhívó” című, MA-HUSZÁRIKZOLTÁN2017-4/2017. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott időtartam csökkenésére vonatkozó méltányossági kérelmet elfogadja és felhívja az Alapot a Médiatanács támogatás-ellenőrzési eljárás során felmerülő szerződésszegések jogkövetkezményeiről szóló 1205/2014. (XII. 16.) számú általános érvényű döntése szerinti jogkövetkezmény 50%-kal csökkentett mértékű alkalmazására és annak összevezetését rendeli el az esedékes utófinanszírozás összegével.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.