A Médiatanács 958/2018. (VIII. 28.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2018. január 1. - május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan – Danubia Televízió Nonprofit Kft. (Danubia Televízió)

Date of decision: 28 August 2018

A Médiatanács a Danubia Televízió Nonprofit Kft. médiaszolgáltató Danubia Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2018. év január 16. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 55.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.