A Médiatanács 938/2018. (VIII. 28.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2018. január 1. - május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan – Hegyvidék Média Kft. (Hegyvidék Televízió)

Date of decision: 28 August 2018

A Médiatanács a Hegyvidék Média Kft. médiaszolgáltató Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2018. év április – május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben.