A Médiatanács 912/2018. (VIII. 28.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2018. január 1. - május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan – Tilos Kulturális Alapítvány (Tilos Rádió)

Date of decision: 28 August 2018

A Médiatanács a Tilos Kulturális Alapítvány médiaszolgáltató Tilos Rádió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2018. év március 26. – május 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 147.962,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.