A Médiatanács 639/2018. (VI. 26.) számú döntése

Az EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított GOLDEN ROOT FILM Kft. kérelméről

Date of decision: 26 June 2018

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 48/2016. (I. 19.) számú döntésével a dokumentumfilmek gyártásának támogatására meghirdetett EMBERJUDIT2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított GOLDEN ROOT FILM Kft. „Szomszédaink, a magyarok – Kárpátalja” című, MA-EMBERJUDIT2016-47/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott kérelmet elfogadja, és hozzájárul, hogy a kedvezményezett a filmalkotást a kérelem szerinti időtartamban (52 perc) készítse el, továbbá hogy a bemutatást vállaló médiaszolgáltató – változatlan feltételek mellett – a kérelem szerinti időtartamú változatot szerkessze adásba, azzal, hogy felhívja a kedvezményezett figyelmét a Pályázati Tükör adatokkal történő feltöltésére.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy a támogatási szerződés módosításához szükséges jognyilatkozatot a jelen döntés keltétől számított 10 munkanapon belül készítse el, valamint a jognyilatkozat aláírását követő 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet és a médiaszolgáltatót.