A Médiatanács 502/2018. (VI. 5.) számú döntése

A KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMSZEM Stúdió Kkt. kérelméről

Date of decision: 5 June 2018

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 47/2016. (I. 19.) számú döntésével az ismeretterjesztő filmek gyártásának támogatására meghirdetett KOLLÁNYIÁGOSTON2016 pályázati eljárásban kedvezményezetté nyilvánított FILMSZEM Stúdió Kkt. „Gravitáció a kötődés természete” című, MA-KOLLÁNYIÁGOSTON2016-7/2016. iktatószámon nyilvántartott pályázata esetében a kedvezményezett által benyújtott méltányossági kérelmet elutasítja és fenntartja az Alap által – a késedelem okán – meghatározott jogkövetkezmény alkalmazását.

A Médiatanács felkéri a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap mecenatúra igazgatóját, hogy 5 munkanapon belül döntéséről tájékoztassa a kedvezményezettet.