Flash report on landline services – December 2017

Published: 8 January 2018

Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül.

2017. december végére a hagyományos telefonvonalon nyújtott szélessávú xDSL-internetszolgáltatás előfizetéseinek száma nem változott az előző hónaphoz képest és továbbra is 753 ezer maradt. Ugyanakkor a hónap során a gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók internet előfizetéseinek száma 1,210 millióra, az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott internet szolgáltatás előfizetéseinek száma pedig 617 ezerre emelkedett. A vizsgált hónapban a vezetékes szélessávú internetszolgáltatás előfizetéseinek becsült száma a teljes piacra vonatkozóan 2,847 millióra nőtt.

A szélessávú internet-hozzáférés esetében, a teljes (becsült) piacra vonatkozóan – valamennyi vezetékes technológiát figyelembe véve – a Telekom a piacvezető, piaci részesedése 35,1 százalék volt december végén. A második helyen a UPC áll 22,1 százalékos, a harmadik helyen pedig a DIGI 16,3 százalékos piaci részesedéssel. A lista negyedik helyén az Invitel csoport található, amely az előfizetések 8,8 százalékát birtokolta. Ezen kívül több száz kisebb vállalkozás nyújt szolgáltatást a piacon, amelyek együttesen 17,7 százalékos piaci részesedést értek el.

A vezetékeshang-szolgáltatás tekintetében a teljes hangcsatorna-számon belül - a beérkezett adatok alapján - a hagyományos PSTN vonalak száma december végére 428 ezerre csökkent az előző havi 430 ezerről. A kábeltelevíziós hálózaton működő hangcsatornák száma 1,008 ezer volt, ami 9 ezerrel több, mint az egy hónappal korábban regisztrált érték. Az IP-alapú hangcsatornák száma 1,633 millió volt az időszak végén. A hangcsatornák teljes piacra vonatkozó becsült értéke december végén 3,132 millió volt.

December végén a vezetékes hangszolgáltatások esetében, a teljes (becsült) piacot alapul véve hangcsatorna szám alapján a legnagyobb, 50,7 százalékos piaci részesedéssel a Telekom rendelkezett. A második helyen a UPC állt 18,9 százalékkal, a harmadik DIGI 12,4 százalékos a negyedik Invitel csoport 12,1 százalékos részesedéssel bírt. A piac fennmaradó részén több tucat kis szolgáltató osztozik, amelyek együttesen 6 százalékos részesedést értek el.

Decemberben a száz főre jutó vezetékes hangátviteli csatornák száma 31,3 darab volt, a háztartások vezetékes telefon penetrációja, azaz az egyéni hangcsatornák számának és a háztartások számának aránya pedig 64,56 százalék. Az előfizetők hagyományos telefonvonalon 36 millió, IP-alapon pedig 283 millió percnyi hívást kezdeményeztek. A vizsgált hónapban az egy fővonalra jutó kezdeményezett hívások átlagos időtartama 103,9 perc volt.

2017. december végéig az előfizetők - a szolgáltató váltást megkönnyítő - számhordozhatóság keretében összesen 822 ezer földrajzi számot hordoztak.