A Médiatanács 1389/2017. (XII. 19.) számú döntése

Az Echo Hungária Zrt. médiaszolgáltató által üzemeltetett Echo TV csatornán 2017. szeptember 29-én 21 óra 33 perctől sugárzott Informátor című műsorszámot kifogásoló bejelentések [az Smtv. 17. § (1) bekezdésének megsértése az Echo TV csatornán és az Echo TV Online lekérhető médiaszolgáltatáson]

Date of decision: 19 December 2017

A Médiatanács megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az Echo TV csatornán 2017. szeptember 29-én 21 óra 33 perctől sugárzott (szeptember 30-án 3 óra 27 perctől és október 1-jén 20 óra 33 perctől megismételt), valamint a www.echotv.hu lekérhető médiaszolgáltatáson folyamatosan elérhető Informátor című műsorszám közzétételével megsértette az Smtv. 17. § (1) bekezdését, ezért

 1. az Mttv. 186. § (3) bekezdése alapján a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja: kötelezi a Médiaszolgáltatót, hogy az eljárás tárgyát képező médiatartalmat a Médiatanács határozatának közlését követően haladéktalanul távolítsa el lekérhető médiaszolgáltatásáról;
 2. az Smtv. 17. § (1) bekezdésének megsértése miatt az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) pontja alapján a Médiaszolgáltatót összesen 500 000 Ft összegű bírsággal sújtja;
 3. az Mttv. 187. § (3) bekezdés c) pontja alapján a Médiaszolgáltatót az alábbi közlemény közzétételére kötelezi:

  „A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az Echo TV csatornán 2017. szeptember 29-én sugárzott (szeptember 30-án és október 1-jén megismételt) Informátor című műsorszámában a menedékjogi programokat működtető hazai civil szervezeteket a társadalomra veszélyes, normasértő csoportként mutatta be, tagjaikat szabadon likvidálható háborús bűnösöknek, illetve hazaárulóknak nevezte, amellyel megsértette a gyűlöletkeltésre alkalmas médiatartalmak közzétételét tiltó törvényi rendelkezést.”

  A közleményt a Médiaszolgáltató a lekérhető médiaszolgáltatásának nyitóoldalán jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül köteles úgy közzétenni, hogy a honlap megnyitásakor a teljes információ olvasható legyen a közzétételtől számított hét napig folyamatosan.

  Szintén köteles a Médiaszolgáltató a közleményt az Informátor című műsorszámának a jelen határozat jogerőre emelkedését követő első adásában (vagy a műsorszám időközbeni megszűnése esetén annak időpontjában közzétett más műsorszámban jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított három napon belül) közzétenni.

 4. A Médiatanács megállapítja, hogy ugyanezen műsorszám közzétételével a Médiaszolgáltató nem sértette meg az Smtv. 17. § (2) bekezdését.
 5. a Médiatanács döntéséről hivatalos levélben tájékoztatja a bejelentőket.