A Médiatanács 1263/2017. (XI. 14.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2017. január 1. - május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Hegyvidék Média Kft. (Hegyvidék Televízió)]

Date of decision: 14 November 2017

A Médiatanács a Hegyvidék Média Kft. médiaszolgáltató Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettség vélelmezett megsértésével kapcsolatban megindított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel.