A Médiatanács 1242/2017. (XI. 14.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2017. január 1. - május 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (BKTV)]

Date of decision: 14 November 2017

A Médiatanács a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. médiaszolgáltató BKTV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2017. év április – május hónapok tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 24.000,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.