A Médiatanács 1097/2017. (X. 10.) számú döntése

A körzeti audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben a műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2016. évi teljesítésének felügyelete tárgyában megindult hatósági eljárások lezárása (Centrum Televízió Kft. – Centrum TV)

Date of decision: 10 October 2017

A Médiatanács megállapítja, hogy a Centrum Televízió Kft. a Centrum TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében 2016. évre vonatkozó műsorkvóta kötelezettségek vizsgálata tárgyában a Centrum Televízió Kft. körzeti közösségi audiovizuális médiaszolgáltató a Centrum TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatásával szemben megindított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel.