A Médiatanács 871/2017. (VII. 25.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete (2017. január 1. - május 31.) [Hegyvidék Média Kft. (Hegyvidék Televízió)]

Date of decision: 25 July 2017

A Médiatanács a Hegyvidék Média Kft. (Hegyvidék Televízió) médiaszolgáltatóval szemben hatósági eljárást indít az Mttv. 167. § (1) bekezdése szerint, az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában.