Országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási lehetőség pályáztatása (2017) – lezárva

Last updated: 25 May 2018

Az országos kereskedelmi rádiós pályázati eljárás előkészítésének munkálatai azért indultak újra, mert az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által kezdeményezett bírósági eljárásban március 14-én meghozott ítélet másodfokon jogerősen megerősítette, hogy az NMHH folytathatja az új pályázati eljárással kapcsolatos munkát, nincs ugyanis jogalap arra, hogy az ezzel kapcsolatos NMHH-döntés végrehajtását felfüggesszék. Így tehát elhárult az új országos rádiós frekvenciapályázat lefolytatásának perjogi akadálya.

A pályázatás aktuális helyzete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 49. § (1) bekezdése alapján felkérte a Hivatalt az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási lehetőség frekvenciatervének kidolgozására. A kidolgozott frekvenciatervet a Hivatal az Mttv. 49. § (5) bekezdése alapján közzétette. A Médiatanács az Mttv. 49. § (6) bekezdése alapján a frekvenciatervet jóváhagyta, és a pályázati felhívás előkészítése céljából az Mttv. 50. § (1) bekezdése alapján elfogadta a médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati felhívás tervezetét.

A pályázati felhívás tervezetét 2017. július 6-án tette közzé a Médiatanács. A tervezet nyilvános meghallgatását 2017. július 27-én 10.00 órától rendezte meg a hatóság.

A Médiatanács az Mttv. 52. § (1) bekezdése alapján elfogadta és 2017. szeptember 8-án, hirdetményi úton és honlapján közzétette a pályázati felhívás végleges szövegét.

A pályázati ajánlatokat 2017. november 7-én 9.30-14.30 óra között lehetett benyújtani a pályázati felhívásban részletesen meghatározott feltételek szerint.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogerős döntésére tekintettel a Médiatanács megszüntette az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás felfüggesztését, és folytatta az eljárást.

A Médiatanácsa 465/2018. (V. 22.) számú döntésével megállapította, hogy az országos vételkörzetű, analóg földfelszíni műsorszórás útján megvalósuló rádiós médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő hasznosítására megindított pályázati eljárás eredményes, és annak nyertese a HOLD Rádiós és Televíziós Reklám Kft. pályázó.

  1. PreparationOrszágos vételkörzetű, analóg rádiós médiaszolgáltatási lehetőség (2017)
  2. Tender procedureOrszágos vételkörzetű, analóg rádiós médiaszolgáltatási lehetőség (2017)
  3. Announcement of resultsOrszágos vételkörzetű, analóg rádiós médiaszolgáltatási lehetőség (2017)