A Médiatanács 653/2017. (VI. 22.) számú döntése

Az LP Média Kft. által üzemeltetett „hatoscsatorna” médiaszolgáltatásban 2017. április 2 – május 31. között sugárzott Romeo Caffe című műsorszám hatósági ellenőrzése [az Smtv. 20. § (3) bekezdésének vélelmezett megsértése]

Date of decision: 22 June 2017

A Médiatanács az előterjesztés mellékletében szereplő végzéstervezet elfogadásával hatósági eljárást indít a Médiaszolgáltatóval szemben az Smtv. 20. § (3) bekezdésének 2017. április 2 - május 31. között a „hatoscsatorna” megnevezésű körzeti közösségi médiaszolgáltatásban, összesen négyszázötvenkettő alkalommal történt vélelmezett tárgyában.