A Médiatanács 362/2017. (IV. 19.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2016. június-decemberig terjedő időszakra vonatkozóan [Csőszi Viktor (Rádió Smile)]

Date of decision: 19 April 2017

A Médiatanács Csőszi Viktor médiaszolgáltató Rádió Smile állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2016. év június 1.-december 19. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 33.600,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.