A Médiatanács 577/2016. (V. 31.) számú döntése

A helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltatókkal szemben – az Mttv. 20. § (1) bekezdésében foglalt műsorkvótákra vonatkozó kötelezettség 2015. évi teljesítésének felügyelete tárgyában – megindult hatósági eljárás lezárása (Hegyvidék Média Kft. – Hegyvidék Televízió)

Date of decision: 31 May 2016

A Médiatanács a 250/2016. (III. 8.) számú döntésével az Mttv. 20 §-ában foglalt műsorkvóta kötelezettségek 2015. évre vonatkozó vizsgálata tárgyában a Hegyvidék Média Kft. helyi közösségi audiovizuális médiaszolgáltató Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatásával szemben a 2015. év vonatkozásában megindított hatósági eljárást a Ket. 31. § (1) bekezdés j) pontja alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy a hivatalbóli eljárás jogsértést nem tárt fel.