A Médiatanács 1499/2015. (XI. 17.) számú döntése

Az Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket nem teljesítő médiaszolgáltatókkal szemben megindított hatósági eljárás lezárása tárgyában [Hegyvidék Média Kft. (Hegyvidék Televízió)]

Date of decision: 17 November 2015

A Médiatanács a Hegyvidék Média Kft. médiaszolgáltató Hegyvidék Televízió állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettség megsértését, és az Mttv. 186. § (1) bekezdésében foglalt felhívás jogkövetkezményt alkalmazza.