Konzultáció a 3400-3800 MHz frekvenciasávban megszerezhető frekvenciahasználati jogosultságok árverési dokumentációjának tervezetéről

NMHH, Ostrom utcai irodaépület
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
22 March 2016
13:00–16:00

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Kiíró) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 40/A. § (4) bekezdése alapján a 3400-3800 MHz frekvenciasávban megszerezhető frekvenciahasználati jogosultságok megszerzését szolgáló árverés (a továbbiakban: Árverés) kiírási dokumentációjának (a továbbiakban: Dokumentáció) tervezetéről 2016. március 22 napján 13 órakor az 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. szám alatt konzultációt tart.

A konzultáción a Kiíró képviselői elsősorban a megszerezhető frekvenciakészlet jellemzőire, használatára és a használat körülményeire, továbbá a frekvencia használatával végezhető tevékenységre, valamint az Árverés eljárásrendjére, menetére, formájára, alapvető szabályaira vonatkozóan adnak tájékoztatást.

Az érdekeltek a konzultáció témájához kapcsolódó kérdéseiket írásban a konzultáció időpontját megelőzően is megküldhetik a Kiíró 1376 Budapest, Pf. 997. postacímére vagy a 3500MHz@nmhh.hu e-mail címre.

A részvételi szándékot, a résztvevő(k) nevét legkésőbb a konzultáció napját megelőző nap 12 óráig be kell jelenteni a 3500MHz@nmhh.hu e-mail címen.

Természetes személyt, jogi személyt, egyéni céget, illetve egyéb jogképes szervezetet legfeljebb három személy képviselhet. A konzultáció megkezdése előtt a képviseleti jogosultságot igazolni kell.

A konzultáció a sajtó számára nem nyilvános.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 40/A. § (6) bekezdése alapján a konzultáción szóban feltett, illetve a konzultációra érkezett írásbeli kérdéseket a Kiíró a konzultáció időpontjától számított tíz napon belül írásban megválaszolja és – az Eht. 33. §-ban foglalt törvény által védett titok kivételével – internetes honlapján közzéteszi. A Kiíró által közzétett válaszok tájékoztató jellegűek, a Dokumentációval szemben sem joghatással, sem jogi kötőerővel nem rendelkeznek az egyedi hatósági ügy és a hatósági döntések tekintetében.

Az árverési dokumentáció tervezetét a hatóság tájékoztató jelleggel angol nyelven is megjelenteti.