Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CD/18584/2020: Pátyod, az SZ31405 Futballpálya kódnevű antennatartó torony

Published: 30 July 2020

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.