Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CD/10768-09/2020.: a Naracom Informatikai Kft. kérelmére indult elektronikus hírközlési építmény

Published: 22 May 2020

Kérelmező: Naracom Informatikai Kft.