Értesítés építési engedélyezési eljárás lezárásáról – CD/10267-22/2020.: a 3C Távközlési Kft. kérelmére indult elektronikus hírközlési építmény

Published: 21 May 2020

Kérelmező: 3C Távközlési Kft.