CS/8779-20/2020. számú hirdetmény - VA34501 Rábahídvég kódnevű, 30 méteres Digi távközlési antennatartó acéltorony 403/3 hrsz (Tervszám: VA34501) építési engedély határozat kiadásáról

Published: 21 May 2020

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.