Értesítés használatbavételi engedély jogutódlásáról – CD/11970-03/2020. számú határozat: a G.Telecom Kft. kérelmére indult elektronikus hírközlési építmény

Published: 21 May 2020

Kérelmező: G.Telecom Kft.