Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CD/12258-3/2020.: a Szamosnet Kft. kérelmére indult elektronikus hírközlési építmény

Published: 21 May 2020

Kérelmező: SzamosNet Kft.