Értesítés építési engedélyezési eljárás megindulásáról – CD/23305-05/2019.: a LRT-COM Távközlési Szolgáltató Kft. kérelmére indult elektronikus hírközlési építmény

Published: 11 September 2019

Kérelmező: LRT-Com Távközlési Szolgáltató Kft.