Véleményezhető a bérelt vonali nagykereskedelmi piac piacelemzési határozattervezete

Published: 14 January 2019

Az NMHH – az Európai Bizottság Eht. 71. §-a szerinti eljárásának lefolytatását követően – mérlegelése alapján ismételten közzétette a 4/2014. piac határozattervezetét. A „Helyhez kötött magas minőségű hozzáférés nagykereskedelmi biztosítása” elnevezésű piacra vonatkozó tervezettel kapcsolatban 2019. február 3-ig bárki megküldheti álláspontját, javaslatát, egyéb észrevételét.

A bérelt vonali nagykereskedelmi piaci határozattervezetre vonatkozó észrevételeket postai levélben a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság címére várjuk (az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény értelmében a hatóság csak az így küldött észrevételeket tudja joghatályosan közöltnek tekinteni). Kérjük ugyanakkor, hogy a könnyebb feldolgozhatóság érdekében a levelek tartalmát e-mailben a 4_2014_piac@nmhh.hu címre is szíveskedjenek eljuttatni.

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény alapján a benyújtott észrevételek nem minősülnek, nem minősíthetők üzleti titoknak.

A határozattervezet szövege az Egyeztetés a piacelemzési határozattervezetekről szóló menüpontból érhető el.

A piacelemzési eljárások hátteréről bővebben az elektronikushírközlés-szabályozás menüpontban lehet tájékozódni.