A Médiatanács 31/2019. (I. 8.) számú döntése

A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével megkötött közigazgatási szerződés módosításáról

Date of decision: 8 January 2019

A Médiatanács elfogadja a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesületével kötött közigazgatási szerződés és annak 1. számú mellékletének módosítását az előterjesztéshez csatolt tervezet szerint, egyúttal felkéri a Médiatanács elnökét a szerződésmódosítás aláírására.