A Médiatanács 27/2019. (I. 8.) számú döntése

A Karc FM Média Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft. által üzemeltetett Karc FM állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 105,9 MHz) közösségi médiaszolgáltatás 2018. október 1-7. között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése]

Date of decision: 8 January 2019

A Médiatanács megállapítja, hogy a Karc FM Média Rádiós Médiaszolgáltatást Támogató és Reklám Kft. (a továbbiakban: Médiaszolgáltató) a Karc FM állandó megnevezésű adóján a 2018. október 1-7. közötti időszakban megsértette a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 63. § (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót az Mttv. 187. § (3) bekezdés bb) alpontja alapján 40.000,- Ft összegű bírsággal sújtja.

A Médiatanács egyúttal megállapítja, hogy a Médiaszolgáltató az angol nyelvű hírek közzétételére vonatkozó vállalását nem sértette meg.