CS/25148-22/2018. számú hirdetmény – VE34897 Uzsa kódnevű, 30 méter magas antennatartó acéltorony építése Uzsa 0287/7 hrsz-on, építési engedély

Published: 8 November 2018

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.