Flash report on landline services – July 2018

Published: 24 September 2018

Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül.

2018. július végére, a hagyományos telefonvonalon nyújtott szélessávú xDSL-internetszolgáltatás előfizetéseinek száma 739 ezerre nőtt, a gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók internet előfizetéseinek száma 1,236 millióra, az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott internet szolgáltatás előfizetéseinek száma pedig 669 ezerre emelkedett. A vizsgált hónapban a vezetékes szélessávú internetszolgáltatás előfizetéseinek becsült száma a teljes piacra vonatkozóan 2,925 millióra nőtt.

A szélessávú internet-hozzáférés esetében, a teljes (becsült) piacra vonatkozóan – valamennyi vezetékes technológiát figyelembe véve – a Telekom a piacvezető, piaci részesedése 35,4 százalék volt július végén. A második helyen a DIGI csoport* állt 24,8 százalékos, a harmadik helyen pedig a UPC 22 százalékos piaci részesedéssel. Ezen kívül több száz kisebb vállalkozás nyújt szolgáltatást a piacon, amelyek együttesen 17,8 százalékos piaci részesedést értek el.

A vezetékeshang-szolgáltatás tekintetében a teljes hangcsatorna-számon belül - a beérkezett adatok alapján - a hagyományos PSTN vonalak száma július végére 277 ezerre csökkent az előző havi 279 ezerről.

A kábeltelevíziós hálózaton működő hangcsatornák száma 1,045 ezer volt, ami 4 ezerrel több, mint az egy hónappal korábban regisztrált érték. Az IP-alapú hangcsatornák száma 1,629 millió volt az időszak végén. A hangcsatornák teljes piacra vonatkozó becsült értéke július végén 3,074 millió volt.

Július végén a vezetékes hangszolgáltatások esetében, a teljes (becsült) piacot alapul véve hangcsatorna szám alapján a legnagyobb, 49,1 százalékos piaci részesedéssel a Telekom rendelkezett. Második helyen a DIGI csoport állt 22,8 százalékkal, a harmadik helyen 19,9 százalékos részesedéssel a UPC volt. A piac fennmaradó részén több tucat kis szolgáltató osztozik, amelyek együttesen 8,2 százalékos részesedést értek el.

Júliusban a száz főre jutó vezetékes hangátviteli csatornák száma 30,20 darab volt, a háztartások vezetékes telefon penetrációja, azaz az egyéni hangcsatornák számának és a háztartások számának aránya pedig 64,55 százalék. Az előfizetők hagyományos telefonvonalon 20 millió, IP-alapon pedig 255 millió percnyi hívást kezdeményeztek. A vizsgált hónapban az egy fővonalra jutó kezdeményezett hívások átlagos időtartama 93 perc volt.

2018. július végéig az előfizetők - a szolgáltatóváltást megkönnyítő - számhordozhatóság keretében összesen 872 ezer földrajzi számot hordoztak.

* 2018 májusától a DIGI Kft. és az Invitel Zrt. adatai DIGI csoport név alatt szerepelnek a gyorsjelentésben, melynek oka, hogy a DIGI felvásárolta az Invitel lakossági üzletágát, valamint az Invitech Megoldások Zrt. kikerült az adatszolgáltatók közül.