MN/16146-6/2017. számú végzés: fellebbezés érdemi vizsgálat nélküli elutasítása (az MN/16146-4/2017. számú határozat elleni fellebbezés)

Date of decision: 23 August 2017

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Magyar RTL Televízió Zrt. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) által az MN/16146-4/2017. számú határozattal (a továbbiakban: határozat) szemben benyújtott, a Hivatalhoz 2017. augusztus 18-án érkezett fellebbezést

érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

E végzés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsához (továbbiakban: Médiatanács) címzett, de a Hivatalnál (1055 Budapest, Ostrom utca 23-25.) benyújtandó, halasztó hatályú fellebbezéssel lehet élni, 5000 Ft, azaz ötezer forint fellebbezési díj megfizetése mellett. A díjat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00300939-00000017 számú pénzforgalmi számlájára kell megfizetni. A Médiatanács, mint másodfokú hatóság a fellebbezést annak beérkezését követő naptól számított negyven napon belül bírálja el.