Értesítés építési engedély megadásáról – CP/9020-23/2018. számú határozat: GINOP – 3.4.1. – 15 – 2016 – 00226 Optikai körzethálózat építése Lenti járás, Alsószenterzsébet – Felsőszenterzsébet

Published: 13 June 2018

Kérelmező: Magyar Telekom Nyrt.