Flash report on landline services – April 2018

Published: 6 June 2018

2018. április végére, a hagyományos telefonvonalon nyújtott szélessávú xDSL-internetszolgáltatás előfizetéseinek száma 745 ezer volt, miközben a gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók internet előfizetéseinek száma 1,227 millióra, az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott internet szolgáltatás előfizetéseinek száma pedig 648 ezerre emelkedett. A vizsgált hónapban a vezetékes szélessávú internetszolgáltatás előfizetéseinek becsült száma a teljes piacra vonatkozóan 2,891 millióra nőtt.

A szélessávú internet-hozzáférés esetében, a teljes (becsült) piacra vonatkozóan – valamennyi vezetékes technológiát figyelembe véve – a Telekom a piacvezető, piaci részesedése 35,2 százalék volt április végén. A második helyen a UPC áll 22,1 százalékos, a harmadik helyen pedig a DIGI 16,4 százalékos piaci részesedéssel. A lista negyedik helyén az Invitel csoport található, amely az előfizetések 8,7 százalékát birtokolta. Ezen kívül több száz kisebb vállalkozás nyújt szolgáltatást a piacon, amelyek együttesen 17,6 százalékos piaci részesedést értek el.

A vezetékeshang-szolgáltatás tekintetében a teljes hangcsatorna-számon belül - a beérkezett adatok alapján - a hagyományos PSTN vonalak száma április végére 359 ezerre csökkent az előző havi 397 ezerről. A kábeltelevíziós hálózaton működő hangcsatornák száma 1,031 ezer volt, ami 5 ezerrel több, mint az egy hónappal korábban regisztrált érték. Az IP-alapú hangcsatornák száma 1,645 millió volt az időszak végén. A hangcsatornák teljes piacra vonatkozó becsült értéke április végén 3,097 millió volt.

Április végén a vezetékes hangszolgáltatások esetében, a teljes (becsült) piacot alapul véve hangcsatorna szám alapján a legnagyobb, 49,3 százalékos piaci részesedéssel a Telekom rendelkezett. A második helyen a UPC állt 19,5 százalékkal, a harmadik DIGI 12,8 százalékos, a negyedik Invitel csoport 12,2 százalékos részesedéssel bírt. A piac fennmaradó részén több tucat kis szolgáltató osztozik, amelyek együttesen 6,2 százalékos részesedést értek el.

Áprilisban a száz főre jutó vezetékes hangátviteli csatornák száma 31,06 darab volt, a háztartások vezetékes telefon penetrációja, azaz az egyéni hangcsatornák számának és a háztartások számának aránya pedig 64,44 százalék. Az előfizetők hagyományos telefonvonalon 30 millió, IP-alapon pedig 266 millió percnyi hívást kezdeményeztek. A vizsgált hónapban az egy fővonalra jutó kezdeményezett hívások átlagos időtartama 97,4 perc volt.

2018. április végéig az előfizetők - a szolgáltató váltást megkönnyítő - számhordozhatóság keretében összesen 838 ezer földrajzi számot hordoztak.