Infokommunikációs védelmi igazgatási munkatárs

Published: 27 April 2018

Apply

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság a Nyilvántartási és Tájékoztatási Főosztálya köztisztviselői jogviszony keretében, határozatlan időre betöltendő munkakörbe infokommunikációs védelmi igazgatási munkatársat keres.

A munkavégzés helye: Budapest.

Az infokommunikációs védelmi igazgatási ügyintéző főbb munkaköri feladatai:

részvétel az infokommunikációs technológiák ágazat NMHH Hivatala hatáskörébe tartozó alágazatait érintő létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításához, kijelöléséhez és védelméhez kapcsolódó feladatok ellátásában;

meghatározott eljárásrend szerint az ágazati kijelölő hatósági ügykörbe tartozó beadványok ügyintézése;

az ágazati kijelölő hatósági döntések szakmai előkészítése keretében a megküldött azonosítási jelentések értelmezése, különös tekintettel az üzemeltetői hálózati és elektronikus információs rendszerek biztonságának, kockázatelemzésének vizsgálatára;

a vonatkozó jogszabály értelmében a létfontosságú rendszerelem védelmével összefüggő, a rendszerelem egyedi sajátosságaihoz, környezetéhez, a rendszerelem által potenciálisan előidézhető veszély mértékéhez igazodó feltételek kidolgozása, illetve az előírásának szakmai megalapozása;

az NMHH Hivatala kijelölő határozata alapján elkészített és az üzemeltetők által megküldött üzemeltetői biztonsági tervek, illetve a módosított üzemeltetői biztonsági tervek formai és tartalmi ellenőrzése, véleményezése.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény (Lrtv.) 3. melléklete szerinti infokommunikációs technológiák ágazat:
 • internet-infrastruktúra és internet hozzáférés szolgáltatás;
 • vezetékes és vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatások, vezetékes és vezeték nélküli hírközlő hálózatok;
 • rádiós távközlés; űrtávközlés; műsorszórás vagy postai szolgáltatások alágazata valamelyikében eltöltött legalább egy év munkaviszony (egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszony) és okleveles védelmi igazgatási vagy azzal egyenértékű végzettség; vagy
 • az elektronikus információbiztonsági vezetői szakképesítés és az infokommunikációs technológiák ágazatban eltöltött legalább egy év munkaviszony (egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszony); vagy
 • az infokommunikációs technológiák ágazatnak megfelelő műszaki szakmacsoportba tartozó egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség és védelmi igazgatási, katasztrófavédelmi vagy rendészeti igazgatási szakon szerzett felsőfokú végzettség; vagy
 • műszaki szakmacsoportba tartozó felsőfokú végzettség és információbiztonsági szakmacsoportba tartozó felsőfokú szakirányú képzettség valamint az infokommunikációs technológiák ágazatban eltöltött legalább egy év munkaviszony (egyéb, foglalkoztatásra irányuló jogviszony); 
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzéséhez való hozzájárulás megadása, figyelemmel arra, hogy a munkakört kizárólag olyan személy töltheti be, akinek nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték, és akivel szemben kockázati tényező nem merült fel;
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

Személyes elvárások/kompetenciák:

 • kiváló elemző- és íráskészség;
 • pontosság, precizitás, analitikus gondolkodásmód;
 • önállóság, terhelhetőség, megbízhatóság, együttműködő készség.

Előnyt jelent:

 • közigazgatásban – különösen a közigazgatási hatósági eljárásokban – szerzett tapasztalat;
 • tűzvédelmi, iparbiztonsági, polgári védelmi szakmai irányú rendészeti szervezői szakképesítés, vagy ezzel egyenértékű végzettség;
 • iparbiztonsági szaktanfolyami végzettség;
 • iparbiztonsági szakon szerzett felsőfokú végzettség;
 • a katasztrófavédelem hivatásos szerveinél iparbiztonsági szakterületen szerzett gyakorlat.

A pályázati anyaghoz csatolandó:

 • fényképes, magyar nyelvű szakmai önéletrajz;
 • motivációs levél;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevő személyek megismerhetik a pályázat tartalmát, a pályázó adatait.

A foglalkoztatási jogviszonyra, így az illetmény megállapítására a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Amennyiben ez a munkalehetőség felkeltette az érdeklődését, akkor kattintson az alábbi linkre:

Jelentkezés az NMHH által meghirdetett álláslehetőségre

Az elektronikus űrlapot értelemszerűen töltse ki. A „Pozíció és bérigény megjelölése” szakasznál jelölje be az „Infokommunikációs védelmi igazgatási munkatárs” sor melletti négyzetet.

A jelentkezési határidő: 2018.05.25.

A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követő egy hónapon belül történik. A munkakör a kiválasztási folyamat után azonnal betölthető. Felhívjuk figyelmét, hogy csak azokat a pályázókat áll módunkban személyesen is meghallgatni, akik képzettségük, ismereteik és szakmai tapasztalataik alapján elképzeléseinknek mindenben megfelelnek.