A Médiatanács 268/2018. (III. 27.) számú döntése

A kvótakötelezett médiaszolgáltatók Mttv. 22. § (8) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének felügyelete tárgyában megindított hatósági eljárások lezárása a 2017. június 1.- december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan [Centrum Televízió Kft. (Centrum TV)]

Date of decision: 27 March 2018

A Médiatanács a Centrum Televízió Kft. médiaszolgáltató Centrum TV állandó megnevezésű médiaszolgáltatása tekintetében megállapítja, hogy a médiaszolgáltató a 2017. év június 27. – december 31. közötti időszak tekintetében az Mttv. 22. § (8) bekezdésében foglalt havi adatszolgáltatási kötelezettségét megsértette, és az Mttv. 187. § (1)-(4) bekezdése alapján 67.200,- Ft bírság megfizetésére kötelezi a médiaszolgáltatót.