Értesítés építési engedély megadásáról – CD/39832-27/2017. számú határozat: Nyírtura külterület, SZ13686 kódnevű antennatartó torony

Published: 16 April 2018

Kérelmező: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.